Beheer DirectAdmin

Beheer

Updaten van software packages van DirectAdmin

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set php5_ver 5.4
./build set mysql 5.1
./build update
./build clean
./build apache d
./build php d

Onderstaande wel risico, wordt eerst wel dump gemaakt van mysql database, maar liever ook zelf eerst een dump voor backup maken

./build mysql d

Als mysql hebt geupdate, daarna onderstaande uitvoeren:

./build php n

Na het upgraden Apache naar 2.4 moet je ook de onderstaande weillicht uitvoeren:

./build rewrite_confs

Om X-Mailer header in te schakelen, moet je “mail.add_x_header” op “1” zetten in het bestand “php.ini”

./build set mail-header-patch yes

Kernel compileren

Installeren

Eerst moet de source code opgehaald worden:

# pkg_add -r cvsup-without-gui

Maak de volgende bestand aan:

# ee /etc/stable-supfile

Het volgende moet erin komen staan:

*default host=cvsup.nl.FreeBSD.org 
*default base=/var/db 
*default prefix=/usr 
*default release=cvs tag=RELENG_6_1 
*default delete use-rel-suffix 
*default compress 
src-all 
#ports-all tag=.

Daarna:

exit

Dan het volgende commando voor CVS checkout uitvoeren:

# echo 'X11BASE=${LOCALBASE}' >> /etc/make.conf
# cvsup -g -L 2 /etc/stable-supfile

Instellen

Dan moet de standaard kernel bestand aangepast worden:

cd /usr/src/sys/i386/conf 
cp GENERIC MYHOSTING 

Edit het bestand, verander GENERIC naar MYHOSTING

ident      MYHOSTING

Options toevoegen PLUS andere extra’s die je wilt hebben nog

options     SMP           # Symmetric MultiProcessor Kernel 
options     QUOTA 

extra toevoeging voor bijvoorbeeld CARP:

device     carp

Nu kan de kernel gecompileerd worden:

# cd /usr/src 
# make buildkernel KERNCONF=MYHOSTING
# make installkernel KERNCONF=MYHOSTING

Daarna moet de server gereboot worden.

Om te controleren of de kernel is geladen voer de volgende commando in:

uname -v

Installeer een SSL certificaat voor de hostname met behulp van LetsEncrypt

Sinds Direct Admin 1.50.0 hebben ze een nieuwe functie toegevoegd waarmee u LetsEncrypt kunt gebruiken, een tool die gratis basis SSL-certificaten aanbiedt.
Ze hebben het script zo geschreven dat u SSL ook kunt instellen voor uw hostnaam en alle services in één eenvoudige opdracht voor uw hostnaam.
bijvoorbeeld:

cd /usr/local/directadmin/scripts
./letsencrypt.sh request_single uw.hostname.nl 4096

waarmee ook de nieuwe cert / key / ca-bestanden worden geïnstalleerd op alle respectieve plaatsen voor apache, dovecot, exim, ftp en DirectAdmin.
OPMERKING De hostnaamwaarde, bijvoorbeeld: uw.hostname.nl moet overeenkomen met de waarde “servernaam” die is ingesteld in directadmin.conf, anders staat deze niet in de hostnaammodus, maar in plaats daarvan in de modus Gebruikersdomein.

Vervolgens moet u SSL inschakelen in DA en aan DA vertellen om de carootcert te gebruiken, en de hostnaam voor SSL forceren:

cd /usr/local/directadmin
./directadmin set ssl 1
./directadmin set carootcert /usr/local/directadmin/conf/carootcert.pem
./directadmin set ssl_redirect_host your.hostname.com
service directadmin restart