SCCM Task Sequence Error 0x80004005

If you start a Task Sequence and you get the error “0x80004005” before you can choice a specifice Task Sequence name.

Check the SMSTS.log. It’s located at: x:\windows\temp\smstslog\smsts.log

In my case the bios date/time was not correct.
Fix it before you start the task sequence again!

You can fix it to press F8:

Than check with command “date” the date and with “time” the BIOS time

Location logfiles during Task Sequence WinPE

During the Task Sequence you can check for a log file smst.log which allow you troubleshooting of operating system failures:
It depending on deployment phase, SMSTS.log file will have the location below:

Logfile

During OSD

Phase Location
Windows PE (WinPE) -Before the harddisk is formatted and partitioned x:\windows\temp\smstslog\smsts.log
Windows PE (WinPE) – After harddisk formatted x:\smstslog\smsts.log and will copied to C:\_SMSTaskSequence\Logs\Smstslog\smsts.log

After OSD and when the Operation System is installed

Phase Location
Operating System – Before SCCM agent is installed C:\_SMSTaskSequence\Logs\Smstslog\smsts.log
Windows 32 bit – after SCCM agent is installed C:\windows\system32\ccm\logs\Smstslog\smsts.log
Windows 64 bit – after SCCM agent is installed C:\windows\sysWOW64\ccm\logs\Smstslog\smsts.log

After Task Sequence is complete

Phase Location
Windows 32 bit C:\windows\system32\ccm\logs\smsts.log
Windows 64 bit C:\windows\sysWOW64\ccm\logs\smsts.log

Best practice

You can copy the SMSTS.log file to a USB key for troubleshooting.
When the error appears in WinPE, click on F8 to display the command prompt window.

Use xcopy to copy the logfile from local to usb key.

WinPE

Wat is WinPE?

WinPE staat voor Windows Preinstallation Environment (Windows PE). Het is een minimale besturingssysteem met beperkt aantal functionaliteiten om een apparaat voor te bereiden op een Windows installatie.

WinPE is niet gebouwd als primair besturingssysteem voor een apparaat, maar is gemaakt als een onafhankelijk  voor geïnstalleerde omgeving en als een geïntrigeerd onderdeel voor installatie en herstel technologie zoals een Installatie voor Windows, Windows Deployment Services, de System Center Configuration Manager Operation System (OS) Deployment en Windows Recovery Environment (Windows RE).

Wat kun je met WinPE?

Zoals in de vorige paragraaf staat beschreven, kun je apparaten voorbereiden op een Windows installatie. Daarbij kun je denken aan het kopiëren van Windows disk images (WIM file) van een netwerk bestands server om een Windows Setup te kunnen starten.

Welke varianten zijn er?

WinPE 3 (32bits) is voor installatie van Windows 7 x86/x64 besturingsystemen

WinPE 10 (64bits) is voor installatie van Windows 10

 

Meer informatie volgt.

Foutmelding 0x80070005

Foutmelding 0x80070005 is de meest generieke foutcode in SCCM wereld.

Het is erg belangrijk om te onderzoeken bij welke stap de foutmelding naar voren komt. Denk hierbij aan, voordat de Task Sequence gevonden kan worden, tijdens WinPE, tijdens applyen van Windows enz.