Location logfiles during Task Sequence WinPE

During the Task Sequence you can check for a log file smst.log which allow you troubleshooting of operating system failures:
It depending on deployment phase, SMSTS.log file will have the location below:

Logfile

During OSD

Phase Location
Windows PE (WinPE) -Before the harddisk is formatted and partitioned x:\windows\temp\smstslog\smsts.log
Windows PE (WinPE) – After harddisk formatted x:\smstslog\smsts.log and will copied to C:\_SMSTaskSequence\Logs\Smstslog\smsts.log

After OSD and when the Operation System is installed

Phase Location
Operating System – Before SCCM agent is installed C:\_SMSTaskSequence\Logs\Smstslog\smsts.log
Windows 32 bit – after SCCM agent is installed C:\windows\system32\ccm\logs\Smstslog\smsts.log
Windows 64 bit – after SCCM agent is installed C:\windows\sysWOW64\ccm\logs\Smstslog\smsts.log

After Task Sequence is complete

Phase Location
Windows 32 bit C:\windows\system32\ccm\logs\smsts.log
Windows 64 bit C:\windows\sysWOW64\ccm\logs\smsts.log

Best practice

You can copy the SMSTS.log file to a USB key for troubleshooting.
When the error appears in WinPE, click on F8 to display the command prompt window.

Use xcopy to copy the logfile from local to usb key.

Foutmelding 0x80070005

Foutmelding 0x80070005 is de meest generieke foutcode in SCCM wereld.

Het is erg belangrijk om te onderzoeken bij welke stap de foutmelding naar voren komt. Denk hierbij aan, voordat de Task Sequence gevonden kan worden, tijdens WinPE, tijdens applyen van Windows enz.

Startpagina instellen IE

Om de standaard startpagina binnen Internet Explorer aan te passen en te deployen, kun je een policy aanmaken of de pagina met een registersleutel inschieten, bijvoorbeeld binnen een Task Sequence met SCCM. Zie voorbeeld:

Maak een stap aan in de Task Sequence

Add -> General -> Run Command Line
Naam: Set IE homepage

Command line:

reg add 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main' /V "Start Page" /t REG_SZ /d "http://www.google.com"
Start in: C:\Windows\System32\

Environment variables van special folders

Om ervoor te zorgen dat je geen harde paden in BAT script, MSI, PowerShell en VBScript hoeft te gebruiken, kun je environment variables gebruiken.

Ik heb hieronder een overzicht gemaakt van de meest voorkomende environment variables:

OmschrijvingLokatieEnvironment Variable
UserProfileC:\Users\USERNAME%UserProfile%
Temp%UserProfile%\AppData\Local\Temp%TEMP% en %TMP%
Windows DirectoryC:\Windows%SystemRoot%, ook %windir% in batch bestanden
All Users ProfileC:\Users\Public%Public%
Program FilesC:\Program Files
C:\Program Files (x86)
%ProgramFiles%
%ProgramFiles(x86)%
Common AppDataC:\ProgramData%ProgramData% en %AllUsersProfile%
Local AppData%UserProfile%\AppData\Local%LocalAppData%
Program Files CommonC:\Program Files\Common Files
C:\Program Files (x86)\Common Files
%commonprogramfiles%
%commonprogramfiles(x86)%
Application Data%UserProfile%\AppData\Roaming%AppData%
System DirectoryC:\Windows\System32
FontsC:\Windows\Fonts
(My) Documents%UserProfile%\Documents
(My) Pictures%UserProfile%\Pictures
Desktop%UserProfile%\Desktop
Start Menu Programs
%UserProfile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
(IE) Favorites%UserProfile%\Favorites
Common Start Menu Programs
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
Common DesktopC:\Users\Public\Desktop
Shared DocumentsC:\Users\Public\Documents
Shared PicturesC:\Users\Public\Pictures

Hostfile

Hostfile Om een ander ip adres in te stellen voor een domeinnaam dan in de dns server staat doet u het volgende:

Ga naar uw C schijf.
Dan moet u naar de map “WINDOWS” gaan.
Daarna gaat u naar de map “system32”.
Ga vervolgens naar de map “drivers”.
Vervolgens kiest u de map “etc”.
In deze map zit het bestand “hosts”, pas dit bestand bijvoorbeeld aan met Kladblok.

Maak helemaal onderaan het bestand een nieuwe regel en voeg daar het ip adres en de domeinnaam in:
Hieronder staat een voorbeeld hoe het eruit moet zien:

12.3.45.67    domeinnaam.tld

Nadat dit bestand is opgeslagen kunt u het domeinnaam intypen in uw browser.