Update en Bios configuratie tijdens OSD Deployment

De wijze waarop de bios wordt geupdate verschilt per merk.

Installatie proces bij Dell

De installatiebestanden worden eerst uitgepakt en de bios installatie meteen uitgevoerd, na een herstart van het apparaat word de bios geupdated. Hiervoor zijn de installatiebestanden niet nodig op het apparaat.

Installatie proces bij HP

De installatiebestanden worden uitgepakt, na een herstart van het apparaat worden de installatiebestanden uitgevoerd om de bios te updaten. Hiervoor dient de installatiebestanden dus aanwezig te zijn op het het apparaat.

Dell tools

HP tools

 

Meer informatie volgt.

Installeren taalpakketten tijdens OSD Windows 10

Installeren van taalpakketten tijdens Operation System Deployment (OSD) voor Windows 10

Helaas kun je met een Task Sequence maar één stap maken om een taal toe te voegen aan het basis image, anders verschijnt er bij de tweede stap een foutmelding…

Het is wel mogelijk om in één package meerdere taalpakketten toe te voegen, dit heb ik gedaan voor Nederlands en Duitse taal.

Via de onderstaande website kun je LP (Language Pack) ISO’s downloaden voor Windows 10 Enterprise 1511 / 1607 / 1703 / 1709:

https://blogs.technet.com/mniehaus/2017/04/26/finding-windows-10-language-packs/

De language packs hebben tegenwoordig geen generieke bestandsnaamgeving “lp.cab” genoemd, maar “Microsoft-Windows-Client-Language-Pack_x64_nl-nl.cab”.

In de answer file (unattended.xml) kun je aangeven welke taalpakket als standaard ingesteld moet worden.

Task Sequence failed to run error 0x80070490

Tijdens het uitrollen van een werkstation met een Task Sequence kan de foutmelding 0x80070490 ontstaan.

De werkstation start in WinPE en vervolgens verschijnt de melding Task Sequence failed error 0x80070490.
De foutmelding ontstaat wanneer de .wim bestand op de lokale hardeschijf wil plaatsen.

Dit is op te lossen door de hardeschijf opnieuw te partitioneren.
Dat kan op de volgende manier:

Zorg dat de WinPE de ondersteuning voor Enable command support (testing only) aangevinkt staat.

Druk binnen de WinPE op F8 en typ de volgende commandline over.

 • diskpart
 • list disk
 • select disk x (vervang de x door het nummer van de hardeschijf)
 • format fs=ntfs quick
 • assign
 • active
 • exit
 • exit

Herstart de werkstation en probeer opnieuw de task sequence op te starten.

SCCM Task Sequence Error 0x80004005

If you start a Task Sequence and you get the error “0x80004005” before you can choice a specifice Task Sequence name.

Check the SMSTS.log. It’s located at: x:\windows\temp\smstslog\smsts.log

In my case the bios date/time was not correct.
Fix it before you start the task sequence again!

You can fix it to press F8:

Than check with command “date” the date and with “time” the BIOS time

Failed to run Task Sequence 0x80070002

Als je tijdens de Task Sequence de foutmelding 0x80070002 verschijnt, dan kan dit betekenen dat de download van het package niet goed is gegaan vanwege:

 • Network Access Account is niet goed geconfigureerd
 • trage netwerkverbinding
 • ontbreken van ISS componenten op de site server

Als het probleem zich voordoet n.a.v. een trage netwerkverbinding, dan kan in de task sequence een extra stap met daarin twee variabelen gezet worden welke dit kan voorkomen.

Controleer het bestand smsts.log:
SendWinHttpRequest failed. 80072ee2

Voeg de volgende stap toe:

Type: Set Task Sequence Variable
Naam: SMSTSDownloadRetryCount
Task Sequence Variable: SMSTSDownloadRetryCount
Waarde: 5

Type: Set Task Sequence Variable
Naam: SMSTSDownloadRetryDelay
Task Sequence Variable: SMSTSDownloadRetryDelay
Waarde: 15

Office first run message First things first

If you have standalone machines with users who have no administrator rights.
When the user clicks to first run on a Office application, they get the message “First things first”.
With the following options:
– Use recommended settings
– Install updates only
– Ask me later

If the user select some one and after “Accept” there will prompt a UAC message. So an administrator needed to set the settings.

But after a Task sequence, you will not get a message for users.

And you want to use HKLM registry keys and not HKCU keys.

So you can add the following regkeys:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Office\15.0\User Settings\MyCustomUserSettings]
“Count”=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Office\15.0\User Settings\MyCustomUserSettings\Create]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Office\15.0\User Settings\MyCustomUserSettings\Create\Software]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Office\15.0\User Settings\MyCustomUserSettings\Create\Software\Microsoft]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Office\15.0\User Settings\MyCustomUserSettings\Create\Software\Microsoft\Office]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Office\15.0\User Settings\MyCustomUserSettings\Create\Software\Microsoft\Office\15.0]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Office\15.0\User Settings\MyCustomUserSettings\Create\Software\Microsoft\Office\15.0\Common]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Office\15.0\User Settings\MyCustomUserSettings\Create\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\General]
“ShownFirstRunOptIn”=dword:00000001
“ShownFileFmtPrompt”=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Office\15.0\User Settings\MyCustomUserSettings\Create\Software\Microsoft\Office\15.0\FirstRun]
“BootedRTM”=dword:00000001

Location logfiles during Task Sequence WinPE

During the Task Sequence you can check for a log file smst.log which allow you troubleshooting of operating system failures:
It depending on deployment phase, SMSTS.log file will have the location below:

Logfile

During OSD

Phase Location
Windows PE (WinPE) -Before the harddisk is formatted and partitioned x:\windows\temp\smstslog\smsts.log
Windows PE (WinPE) – After harddisk formatted x:\smstslog\smsts.log and will copied to C:\_SMSTaskSequence\Logs\Smstslog\smsts.log

After OSD and when the Operation System is installed

Phase Location
Operating System – Before SCCM agent is installed C:\_SMSTaskSequence\Logs\Smstslog\smsts.log
Windows 32 bit – after SCCM agent is installed C:\windows\system32\ccm\logs\Smstslog\smsts.log
Windows 64 bit – after SCCM agent is installed C:\windows\sysWOW64\ccm\logs\Smstslog\smsts.log

After Task Sequence is complete

Phase Location
Windows 32 bit C:\windows\system32\ccm\logs\smsts.log
Windows 64 bit C:\windows\sysWOW64\ccm\logs\smsts.log

Best practice

You can copy the SMSTS.log file to a USB key for troubleshooting.
When the error appears in WinPE, click on F8 to display the command prompt window.

Use xcopy to copy the logfile from local to usb key.

SCCM Cache Size

By default, the cache size on 5120 MB. If there is more data are needed because the total size of the MSI files is more than the default cache value, then you can adjust the size during the Task Sequence. The size of the Cache is to match by first making an application or Package in SCCM. With SCCM 2007 you could in the Task Sequence by setting the command of the Client installation.

However, this doesn’t work more with SCCM 2012.

To the Cache as an example we use the cache size 99999

Dim client

Set oShell = WScript.CreateObject (“WScript.shell”)

Set client = CreateObject(“UIResource.UIResourceMgr”)

Set CacheInfo = client.GetCacheInfo CacheInfo.TotalSize = 99999