Plesk MySQL verplaatsen

Algemeen

Meestal staat de mySQL database in de /var partion. Dit is prima, echter met grote databases op wat oudere machines kan dit problemen geven qua disk space.

Howto

Stop als eerste plesk

# /usr/local/etc/rc.d/psa.sh stop

Zorg dat mysql niet meer loopt

# /usr/local/etc/rc.d/mysql-server stop
# ps -eax | grep mysql
# kill pid van mysql

Verplaats de handel

# mv /var/db/mysql /home/.

En maak een symlink aan

# ln -s /home/mysql /var/db/mysql

Start Plesk

# /usr/local/etc/rc.d/psa.sh start

MySQL

Grant

Bekijken van GRANT van een bepaalde User

SHOW GRANTS FOR 'root'@'localhost';

Een user toevoegen met access tot een database

GRANT ALL PRIVILEGES ON wiki.* TO 'wiki'@'localhost' 

Een user toevoegen met access tot een database, en een bepaald wachtwoord

GRANT ALL PRIVILEGES ON wiki.* TO 'wiki'@'localhost' IDENTIFIED BY 'wikitest';

Een user toevoegen met access tot een database, en beperkte rechten

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON blogs.* TO 'test'@'localhost';

Links