Update: huidige Windows 10 Servicing plan

Met de komst van Windows 10 is Serving plan geïntroduceerd. Hiermee wordt aangegeven welke versies (builds) van Windows nog door Microsoft wordt ondersteund. Voor oudere Windows versies zullen geen updates meer uitgebracht worden. Ook geen security updates.

Microsoft zal in de toekomst geen nieuwere Windows versienummers meer uitbrengen zoals vroeger met Windows 7 en 8 meer maken, maar worden er nieuwere builds uitgebracht van Windows 10. Eigenlijk mogen we het ook geen Windows 10 meer noemen, maar alleen Windows. Zonder een versienummer.

Release ready: 1709

Business Ready: 1703

End of life: 1507