Windows 10 as-a-service

Microsoft geeft aan dat Windows 10 nu officieel “Windows as-a-service” is.Windows 10 is de laatste Windows versie, er zal geen nieuwe versie meer gemaakt worden.

Voorheen werden voor Windows steeds nieuwe Service Packs uitgebracht. Dit wordt nu vervangen door nieuwere builds voor dezelfde Windows versie uit te brengen.

Door nieuwe builds worden nieuwe features toegevoegd. Daarnaast is door deze stappen makkelijker voor gebruikers om te wennen aan nieuwe veranderingen omdat er steeds kleine stappen gemaakt worden.

As-a-service wordt breeder getrokken dan alleen Windows, dezelfde methode wordt toegepast voor System Center Configuration Manager (SCCM) en wordt van loop van tijd ook voor andere diensten van Microsoft toegepast.

Remove Windows 10 default apps during OSD Deployment

If you install Windows 10 and after you will install Updates. Default apps will be installed automatic.

After a while all default apps downloaded.

Find all installed Apps with Powershell as Administrator:

Get-AppxPackage | Select name

To remove Windows Apps, you can use Powershell commands with Administrator rights:

We will remove Apps for all Users:

Get-AppxPackage -AllUsers *Package* Remove-AppxPackage; Get-ProvisionedAppxPackage -online | Where {$_.Displayname -like ‘*Package*’} | Remove-ProvisionedAppxPackage –online;

3DBuilder
Appconnector
BingFinance
BingNews
BingSports
BingWeather
CandyCrushSodaSaga
CommsPhone
GetStarted
Messaging
OfficeHub
OneNote
People
SolitaireCollection
WindowsAlarms
WindowsCommunicationsApps
WindowsMaps
WindowsPhone
XboxApp
ZuneMusic
ZuneVideo

Example of a PowerShell script:

# Remove W10 Apps
#
# Example (use parameters to remove custom app(s)):
# powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass .\RemoveApps.ps1 -RemoveApp 3DBuilder, CandyCrushSodaSaga
#
# Version: 1.1.2
# PowerShell argument ‘-RemoveApp’ for remove custom app(s)
Param
(
[string[]]$RemoveApp
)

# Without arguments use default remove apps
if(-not($RemoveApp))
{
$RemoveApp = “Microsoft.3DBuilder”,
“Microsoft.BingFinance”,
“Microsoft.BingNews”,
“Microsoft.BingSports”,
“Microsoft.BingWeather”,
“Microsoft.CandyCrushSodaSaga”,
“Microsoft.CommsPhone”, # Phone
“Microsoft.Getstarted” # Get Started
“Microsoft.IENS”,
“Microsoft.MicrosoftOfficeHub”, # Get Office
“Microsoft.Office.OneNote”,
“Microsoft.SkypeApp”, # Get Skype
“Microsoft.SolitaireCollection”,
“Microsoft.Twitter”,
“Microsoft.WindowsMaps”, # Maps
“Microsoft.WindowsPhone”, # Phone Companion
“Microsoft.XboxApp”, # Xbox
“Microsoft.ZuneMusic”,
“Microsoft.ZuneVideo” # Movies & TV
}

# Try to remove apps
ForEach ($App in $RemoveApp)
{
# Get package name
$PackageName = Get-AppxPackage | Where-Object {$_.Name -eq $App}

# Check if package exist
if ($PackageName -ne $null)
{
foreach ($Package in $PackageName)
{
Remove-AppxPackage -package $Package.PackageFullName
}
}
else
{
Write-Host “Unable to find package: $App”
}

# Get provisioned package name
$ProvisionedPackage = Get-AppxProvisionedPackage -online | Where-Object {$_.displayName -eq $App}

# Check if provisioned package exist
if ($ProvisionedPackage -ne $null)
{
remove-AppxProvisionedPackage -online -packagename $ProvisionedPackage.PackageName
}
else
{
Write-Host “Unable to find provisioned package: $App”
}
}