Microsoft Consumer Experiences – Windows Apps

If you manually Windows update, you have to delete Windows App Store Apps otherwise you get an error while Sysprep the system:

 • Twitter
 • Candy Crush

You can resolv it to add the follow regkey before you run Windows Update:[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent]

"DisableWindowsConsumerFeatures"=dword:00000001Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent]
“DisableWindowsConsumerFeatures”=dword:00000001

 

 

Example Powershell commandline (Run as Administrator):

Import-Module Appx
Import-Module Dism
Get–AppxPackage *twitter* | Remove–AppxPackage
Get-AppxPackage *CandyCrush* | Remove-AppxPackage

 

SCCM Task Sequence Error 0x80004005

If you start a Task Sequence and you get the error “0x80004005” before you can choice a specifice Task Sequence name.

Check the SMSTS.log. It’s located at: x:\windows\temp\smstslog\smsts.log

In my case the bios date/time was not correct.
Fix it before you start the task sequence again!

You can fix it to press F8:

Than check with command “date” the date and with “time” the BIOS time

Manualy Build and Capture

If you manually want make a Build and Capture you have some prequest:

 • Not joining Domain
 • Administrator account must have blank password
 • Delete all other local account else you get error message “windows could not complete the installation. To install windows on this computer, restart the installation” after building a capture.
 • Remove Configuration Manager program
 • Remove Endpoint protection program

Windows App Store Apps

If you manually Windows update, you have to delete Windows App Store Apps otherwise you get an error while sysprep the system:

 • Twitter
 • Candy Crush

You can resolve it to add the follow regkey before you run Windows Update:[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent]

“DisableWindowsConsumerFeatures”=dword:00000001

 

 

Example Powershell commandline (Run as Administrator):

Import-Module Appx
Import-Module Dism
Get–AppxPackage *twitter* | Remove–AppxPackage
Get-AppxPackage *CandyCrush* | Remove-AppxPackage

Logfile location Sysprep:

C:\Windows\System32\Sysprep\Panther\

Files:
– setupact.log
– setuperr.log

Failed to run Task Sequence 0x80070002

Als je tijdens de Task Sequence de foutmelding 0x80070002 verschijnt, dan kan dit betekenen dat de download van het package niet goed is gegaan vanwege:

 • Network Access Account is niet goed geconfigureerd
 • trage netwerkverbinding
 • ontbreken van ISS componenten op de site server

Als het probleem zich voordoet n.a.v. een trage netwerkverbinding, dan kan in de task sequence een extra stap met daarin twee variabelen gezet worden welke dit kan voorkomen.

Controleer het bestand smsts.log:
SendWinHttpRequest failed. 80072ee2

Voeg de volgende stap toe:

Type: Set Task Sequence Variable
Naam: SMSTSDownloadRetryCount
Task Sequence Variable: SMSTSDownloadRetryCount
Waarde: 5

Type: Set Task Sequence Variable
Naam: SMSTSDownloadRetryDelay
Task Sequence Variable: SMSTSDownloadRetryDelay
Waarde: 15

Office first run message First things first

If you have standalone machines with users who have no administrator rights.
When the user clicks to first run on a Office application, they get the message “First things first”.
With the following options:
– Use recommended settings
– Install updates only
– Ask me later

If the user select some one and after “Accept” there will prompt a UAC message. So an administrator needed to set the settings.

But after a Task sequence, you will not get a message for users.

And you want to use HKLM registry keys and not HKCU keys.

So you can add the following regkeys:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Office\15.0\User Settings\MyCustomUserSettings]
“Count”=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Office\15.0\User Settings\MyCustomUserSettings\Create]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Office\15.0\User Settings\MyCustomUserSettings\Create\Software]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Office\15.0\User Settings\MyCustomUserSettings\Create\Software\Microsoft]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Office\15.0\User Settings\MyCustomUserSettings\Create\Software\Microsoft\Office]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Office\15.0\User Settings\MyCustomUserSettings\Create\Software\Microsoft\Office\15.0]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Office\15.0\User Settings\MyCustomUserSettings\Create\Software\Microsoft\Office\15.0\Common]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Office\15.0\User Settings\MyCustomUserSettings\Create\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\General]
“ShownFirstRunOptIn”=dword:00000001
“ShownFileFmtPrompt”=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Office\15.0\User Settings\MyCustomUserSettings\Create\Software\Microsoft\Office\15.0\FirstRun]
“BootedRTM”=dword:00000001

Packaging tips voor KeePass versie 2.x

KeePass

Als packager wil je natuurlijk zoveel mogelijk machine based instellingen doen voor de applicatie KeePass, zodat de instellingen voor alle gebruikers gezet worden.
Niet dat gebruikers zelf o.a. programma’s kunnen updaten.

Configuratie bestand om bepaalde instellingen te deployen naar alle gebruikers.

INSTALLDIR = Folder waar de installatie van het programma zich bevindt.

In INSTALLDIR\KeePass.config.xml kunnen instellingen gewijzigd worden.

Om een standaard taal instelling te wijzigen, dient in INSTALLDIR\Languages de taalpakket .lngx te staan.
Eventueel te downloaden via https://keepass.info/translations.html

Bestandsnaam van taal kan in het onderstaande gedeelte toegevoegd/gewijzigd worden:

 <LanguageFile>Dutch.lngx</LanguageFile>

Wil je zoeken naar updates uitgeschakeld hebben bij het opstarten, dan dien je de onderstaande regels toe te voegen:

 <Start>
 <CheckForUpdate>false</CheckForUpdate>
 <CheckForUpdateConfigured>true</CheckForUpdateConfigured>
 </Start>

Om bepaalde UI elementen weg te halen, kun je UIFlags toevoegen. Hieronder een greep van de verschillende UIFlags:

WaardeOmschrijving
0Standaard
1Uitschakelen van menu item 'Extra' → 'Opties'
2Uitschakelen van menu item 'Extra' → 'Plugins'
4Uitschakelen van menu item 'Extra' → 'Triggers'
8Uitschakelen van instellingen om hoeveel dagen de master key zou/moet gewijzigd worden.
16Verberg de voortgangs balk en informatie voor veiligheid van het wachtwoord.
32Uitschakelen van menu item 'Help' → 'Controleer voor updates'
65536Verberg ingebouwde profielen in het wachtwoord generator voor het wijzigingsscherm.
131072Weergeven van UI elementen die gerelateerd zijn naar de laatste keren dat de verbinding is gemaakt.
262144Verberg informatiescherm wanneer er een nieuwe database wordt aangemaakt.

Een voorbeeld van een KeePass.config.xml bestand:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <Configuration xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <Meta>
 <PreferUserConfiguration>true</PreferUserConfiguration>
 </Meta>
 <Application>
 <LanguageFile>Dutch.lngx</LanguageFile>
 <Start>
 <CheckForUpdate>false</CheckForUpdate>
 <CheckForUpdateConfigured>true</CheckForUpdateConfigured>
 </Start>
 </Application>
 <UI>
 <UIFlags>32</UIFlags>
 </UI>
 </Configuration>

Meer info voor overige configuraties:
https://keepass.info/help/base/configuration.html
https://keepass.info/help/v2_dev/customize.html