Webmail en mysql subdomeinen automatisch instellen bij nieuwe domeinnamen binnen DirectAdmin

DirectAdmin installatie/configuratie

webmail.domain.com en mysql.domain.com als standaard voor nieuwe domeinnamen instellen

Je moet Virtualhost voor apache instellen. Dit kun je doen door een 2e virtualhost toe te voegen naast de standaard domein gedeelte.

# cd /usr/local/directadmin/data/templates
# cp virtual_host2.conf custom
# cd custom

Nu kun je de nieuwe gecopieerde virtual_host2.conf bestand aanpassen en het stukje onder de gestreepte lijn aan het einde toevoegen. Let erop dat je de nieuwe VirtualHost onder de bestaande plaatst!

|?DOCROOT=`HOME`/domains/`DOMAIN`/public_html|
 |?OPEN_BASEDIR_PATH=`HOME`/:/tmp:/usr/local/lib/php/|
 <VirtualHost |IP|:|PORT_80| |MULTI_IP|>
 |CUSTOM|
 |?CGI=ScriptAlias /cgi-bin/ `DOCROOT`/cgi-bin/|
  ServerName www.|DOMAIN|
  ServerAlias www.|DOMAIN| |DOMAIN| |SERVER_ALIASES|
  ServerAdmin |ADMIN|
  DocumentRoot |DOCROOT|
  |CGI|

 .
 .

 </VirtualHost>

--------------------------------------------

 <VirtualHost |IP|:|PORT_80| |MULTI_IP|>
  ServerName webmail.|DOMAIN|
  ServerAdmin |ADMIN|
  DocumentRoot /var/www/html/roundcube
  CustomLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.bytes bytes
  CustomLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.log combined
  ErrorLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.error.log
 </VirtualHost>

 <VirtualHost |IP|:|PORT_80| |MULTI_IP|>
  ServerName mysql.|DOMAIN|
  ServerAdmin |ADMIN|
  DocumentRoot /var/www/html/phpMyAdmin
  CustomLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.bytes bytes
  CustomLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.log combined
  ErrorLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.error.log
 </VirtualHost>

Sla het bestand op en sluit het af. Voer vervolgens het onderstaande uit:

# echo "action=rewrite&value=httpd" >> /usr/local/directadmin/data/task.queue /usr/local/directadmin/dataskq d

Zodat het weggeschreven wordt in de httpd.conf bestand.

Vervolgens dienen de instellingen ook naar de DNS gedeelte overgenomen te worden.

# cd /usr/local/directadmin/data/templates
# cp dns_a.conf custom
# cd custom
# echo "webmail=|IP|" >> dns_a.conf

Er wordt voor de nieuwe dns zone een webmail A record aangemaakt. Voor de bestaande dns zones zal je het zelf nog handmatig de webmail A record naar de domein IP adres moeten toevoegen.

External links