Plesk MySQL verplaatsen

Algemeen

Meestal staat de mySQL database in de /var partion. Dit is prima, echter met grote databases op wat oudere machines kan dit problemen geven qua disk space.

Howto

Stop als eerste plesk

# /usr/local/etc/rc.d/psa.sh stop

Zorg dat mysql niet meer loopt

# /usr/local/etc/rc.d/mysql-server stop
# ps -eax | grep mysql
# kill pid van mysql

Verplaats de handel

# mv /var/db/mysql /home/.

En maak een symlink aan

# ln -s /home/mysql /var/db/mysql

Start Plesk

# /usr/local/etc/rc.d/psa.sh start

Plesk

Hierin staan diverse locaties van bestanden omschreven.

Mail user onbekend / password werkt niet

Als de Plesk Migration Manager een site heeft binnengehaald kunnen er soms problemen zijn met de email wachtwoorden. De maillog geeft dat aan dat deze gebruiker onbekend is.

/usr/local/psa/admin/bin/mchk -v

Diskspace problemen

Diskspace herberekenen

/usr/local/psa/admin/sbin/statistics --calculate-one --domain-name=domeinnaam.nl

Diskspace klopt niet in het report:

  • Kan komen door dat de files niet eigendom zijn van de user, herstellen met chown.

Maillog

Locatie van de maillog

/usr/local/psa/var/log/maillog

Apache logfiles

Locatie van de Apache logfiles

/var/log/httpd-access.log
/var/log/httpd-error.log 

Locatie van de Apache logfiles, per plesk domain

/home/vhosts/<domeinnaam>/statistics/logs/httpd-access.log
/home/vhosts/<domeinnaam>/statistics/logs/httpd-error.log

mySQL

mySQL console

/usr/local/psa/mysql/bin/mysql -u admin -p -h localhost

IMAP connections

In het bestand /usr/local/psa/courier-imap/etc/imapd staat de volgende opties.

MAXDEAMONS
MAXPERIP

De optie ‘MAXPERIP’ is om de limitatie per IP in te stellen.

Nameservers

Het kan zijn dat ns2 of ns3 niet meer replicaten. Dit kan opeens voorkomen. In de error log staat dan een error code 1129

Oorzaak is Nagios, die polt op poort 3006 op de ns1, en deze zal op een gegeven moment de pollende machine in de ban list zetten.

ns1# mysqladmin -u root -p flush-hosts

Diverse FreeBSD commandos

Verwijderen van 2 dagen oude bestanden

Gebruik dit om eerst te zoeken, dit ivm controle op juistheid commando

# find /tmp/. -name 'php*' -mtime +2 -exec ls -als {} \;

Hiermee kunt u de bestanden verwijderen

# find /tmp/. -name 'php*' -mtime +2 -exec rm {} \;

Updaten van Packages

# pkg upgrade

Hosts.allow en Hosts.deny

Hosts.allow

De standaard /etc/hosts.allow voor shared webservers, en machines.

SSHD : 192.168.1.120 : allow
SSHD : 192.168.1.125 : allow

Hosts.deny

Hosts.deny De standaard /etc/hosts.deny voor shared webservers, en machines binnen ons beheer.
ALL : ALL