Plesk instellingen na installatie

Verplaatsen van mappen

De volgende mappen moeten verplaats worden naar…

/usr/local/psa/httpd/vhosts --> /home/vhosts
/usr/local/psa/qmail --> /home/qmail
/usr/local/psa/var/dumps --> /home/dumps

Vergeet niet om de werkelijke map te verplaatsen met mv, en een symbolic link aan te maken in de originele locatie.

psa.conf

Het volgende bestand aanpassen voor bovenstaande locaties

/etc/psa/psa.conf

Client gegevens

Hosting BV

mailadres(at)markterweele(dot)nl

(telefoonnummer)

(adres gegevens)

PHP5 Extensions

Er zijn een paar extra PHP 5 extensions nodig, compile deze via de ports tree.

  • PostgreSQL

Desktop

Alle overbodige vensters weg cleanen, eventueel alleen “Server information” en “Statistics” aan laten staan.

Server preferences

Log files buiten de diskspace berekenen bij Server > Server preferences > System preferences > Include… en dan logfiles uitvinken

System date & time

Correcte datum en tijd instellen, tijdzone

Mail

MAPS protection / RBL-service via Server > Mail: cbl.abuseat.org;sbl.spamhaus.org;virbl.dnsbl.bit.nl

Services

Dr. Web Anti-Virus uitschakelen (veroorzaakt alleen maar problemen)

Plesk 8.1.1 ook uitschakelen via Server > Mail > Anti-virus preferences

Interface

Logo instellen bij Server > Logo Setup en dan link value

http://www.markterweele.nl

PHP instellingen

SSHD config

Configureren van SSH toegang voor de server.

Open het configuratiebestand:

# vi /etc/ssh/sshd_config

Pas de onderstaande instellingen aan:

Port 22

# Specifies the location containing the private host key
HostKey /etc/ssh/ssh_host_key
 
# Lifetime and size of ephemeral version 1 server key
KeyRegenerationInterval 3600
ServerKeyBits 1024
 
# Authentication:
 
LoginGraceTime 600
PermitRootLogin no
 
 
# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
PasswordAuthentication yes

PermitEmptyPasswords no
 
ClientAliveInterval 10
ClientAliveCountMax 6
KeepAlive yes
Compression yes
AllowTcpForwarding yes
GatewayPorts no
MaxAuthTries 5

IgnoreRhosts yes
IgnoreUserKnownHosts yes
StrictModes yes
X11Forwarding no
PrintMotd yes
SyslogFacility AUTH
LogLevel INFO
RhostsAuthentication no
RhostsRSAAuthentication no
RSAAuthentication yes

AllowUsers mark

Laad SSH configuratie opnieuw in

# /etc/rc.d/sshd reload

MySQL

Grant

Bekijken van GRANT van een bepaalde User

SHOW GRANTS FOR 'root'@'localhost';

Een user toevoegen met access tot een database

GRANT ALL PRIVILEGES ON wiki.* TO 'wiki'@'localhost' 

Een user toevoegen met access tot een database, en een bepaald wachtwoord

GRANT ALL PRIVILEGES ON wiki.* TO 'wiki'@'localhost' IDENTIFIED BY 'wikitest';

Een user toevoegen met access tot een database, en beperkte rechten

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON blogs.* TO 'test'@'localhost';

Links